VERMONT ADVISORY COUNCIL TAKES TESTIMONY ON HOUSING DISCRIMINATION